Assortment of one dozen (12) Feng Shui Hand Fan-CHINESE PALACE FAN