Classic 35" Oriental Feng Shui Wall Fan-Dragon (Yellow)